วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พุทธานุสติกัมมัฏฐาน...พระอ.นพพร อาทิจฺจวํโส


พุทธานุสติกัมมัฏฐาน
(พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่)

การมีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์  ก็เหมือนมีนิพพานเป็นอารมณ์  มีวิธีปฏิบัติ  คือ เวลาเรามองเห็นอะไร จะเป็นสัตว์ เป็นคน ต้นไม้ เอาพุทธเจ้าไปติดไว้หมด โกรธเกลียด เครียดแค้น ชิงชังใคร่ กลัวจะไปถูกพระพุทธเจ้า เราก็ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ จิตเราก็จะสงบ  เป็นพุทธานุสติกัมมัฏฐาน  

    นึกถึงพ่อแม่ พี่น้อง บุตร ภรรยา สามี เอาพุทธเจ้าไปติดให้หมด ขอให้พุทธเจ้าคุ้มครอง ให้แคล้วคลาด อยู่ดี ปลอดภัย  เราจะตัดอารมณ์ได้  ผ่านไปได้  แล้วเราก็โมทนาบารมี  อุปบารมี ปรมัตถบารมีของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา  

     เราจะได้มีส่วนในบุญบารมีของพระพุทธเจ้า มีจิตสงบ เป็นสุข เบิกบาน ผ่องใส ตลอดเวลา  เราก็จะพ้นทุกข์  สิ้นทุกข์ได้ โดยไม่ต้องไปเสียเวลาหาความสุข ด้วยการนั่งสมาธิ และสวดมนต์   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น