วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตัวจริงของปรัชญา ”สูตร เว่ยหล่าง”...พุทธทาสภิกขุตัวจริงของปรัชญา
(จาก “สูตร เว่ยหล่าง” ของพุทธทาสภิกขุ)


สมาธินั่นแหละ คือ ตัวจริงของปรัชญา  
ปรัชญา(ปัญญา คือ สิ่งที่ใจเป็น)นั้นเป็นอาการเคลื่อนไหวของสมาธิ ในขณะที่เราได้ปรัชญา สมาธิก็มีพร้อมอยู่ในนั้นแล้ว หรือเมื่อมีสมาธิ เมื่อนั้นก็มีปรัชญา 

เปรียบดังตะเกียงกับแสงของมัน มีตะเกียงก็มีแสง  ไม่มีตะเกียงก็มืด ตะเกียงนั่นแหละ คือตัวแท้ของแสงสว่าง และแสงสว่างก็เป็นแต่สิ่งซึ่งแสดงออกของตะเกียง

 การทำสมาธิที่นั่งอย่างเงียบติดต่อกันไป โดยไม่ยอมให้ความคิดอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นในจิต ก็เป็นการจัดตัวเองให้ลงไปอยู่ในชั้นเดียว กับวัตถุที่ไร้ชีวิตวิญญาณทั้งหลาย และยังจะเป็นสิ่งสะดุด เกะกะกีดขวางหนทางตรง อันเราพึงให้เปิดโล่งอยู่เสมอ ถ้าทำใจของเราให้พ้นจากการข้องแวะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ทางนั้นจะเตียนโล่ง ถ้าไม่เช่นนั้น ก็ชื่อว่า "ขังตัวของเราเอง"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น