วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทำไมทำดีไม่ได้ดี...พระอ.นพพร อาทิจฺจวํโสทำไมทำดีไม่ได้ดี
(พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่)

คนทำดีแล้วไม่ได้ดี ก็เพราะต้องทำความดีใช้หนี้ความดี เคยฆ่าความดี ขโมยความดี ประพฤติผิดความดี หลอกลวงความดี หลงเอาความดีของคนอื่นมาเป็นของตน  ครั้นกรรมวิบากกรรมเหล่านี้ให้ผล  ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดี เพราะฉะนั้นจึงมีบางคนน้อยอกน้อยใจ ที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี  กินยาตาย ฆ่าตัวตาย โดดน้ำตาย เพราะมันไม่รู้ความจริงว่า ที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี  มีสาเหตุมาจากอะไร ?

เราจะพบความจริง เข้าถึงความว่าง  เข้าถึงพระนิพพานได้ ถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้  พวกเรายังเป็นคนมีเวร มีกรรม มีบาป สร้างกรรมทำชั่ว เพื่อเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว  ถ้ายังไม่พบวิธีการทำจิตให้ว่างแล้ว ก็จะต้องไปใช้เวร ใช้กรรม อย่างไม่จบไม่สิ้นแน่นอน  เป็นคนมีทุกข์มีโทษเวรกรรมเก่า ยังชดใช้ไม่หมด  แล้วจะเอารวยได้ยังไง ?  เอาดีได้ยังไง ?
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น