วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โศลกธรรม ของท่านเว่ยหล่าง..พุทธทาสภิกขุโศลกธรรม ของท่านเว่ยหล่าง
(จาก  "สูตร เว่ยหล่าง  ของพุทธทาสภิกขุ )

ท่านเว่ยหล่าง  เป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่ ๖ แห่ง นิกายเซ็น (ธฺยานะ แปลว่า ฌาน) ได้เขียนโศลก แก้โศลกของท่านชินเชา หัวหน้าศิษย์แห่งสำนัก ซึ่งเขียนไว้ว่า

กายของเรา คือต้นโพธิ์  ใจของเราคือกระจกเงาเงาอันใสสะอาด  เราเช็ดมันด้วยความระมัดระวังทุกๆ ชั่วโมง  และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับ

ท่านเว่ยหล่าง ได้เขียนโศลกแก้ว่า  ไม่มีต้นโพธิ์(กาย) ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด(ใจ)  เมื่อทุกอย่างว่างเปล่า  ฝุ่นจะลงจับอะไร ? ”   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น