วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธรรมกายอันบริสุทธิ์ "สูตร เว่ยหล่าง"..พุทธทาสภิกขุธรรมกายอันบริสุทธิ์
(จาก สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)


ธรรมกายอันบริสุทธิ์ คือ จิตเดิมแท้ของเรา เป็นของบริสุทธิ์จริงแท้ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เป็นเพียงแสดงอาการของจิต กรรมดี กรรมชั่ว เป็นเพียงผลของความคิดดี คิดชั่ว ตามลำดับ

จิตชั่วของเราเปรียบดังเมฆ  ความรู้แจ้งแทงตลอด และปัญญาเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ตามลำดับ เมื่อเราพัวพันกับอารมณ์ภายนอก  จิตเดิมแท้ของเราก็ถูกบดบังไว้ 

   ด้วยความรู้สึกที่ติดอยู่ในรสของอารมณ์ ซึ่งย่อมจะปิดกั้นบดบังความรู้แจ้ง แทงตลอด และปัญญาเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ตามลำดับ มิให้ส่องแสงออกมาภายนอกได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น