วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะ จากวัชรสูตร เว่ยหล่าง..พุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ จากวัชรสูตร
(จาก  "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ) 


พระสังฆปริณายกองค์ที่ ๕ ได้อธิบายวัชรสูตรให้แก่ท่านเว่ยหล่าง  พระสังฆปริณายกองค์ที่ ๖  ฟังมีใจความว่า

คนเราควรจะทำจิตของตน  ในวิถีทางที่มันจะเป็นอิสระ  จากเครื่องข้องทั้งหลาย

เมื่อฟังแล้วท่านก็บรรลุธรรมโดยสมบูรณ์  และได้เห็นแจ้งชัดว่า  "ที่แท้ทุกๆ สิ่งในสากลโลกนี้ก็ คือ ตัวจิตเดิมแท้นั่นเอง  ไม่มีอะไรอื่นไกล" (ในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากจิต)  และร้องขึ้นมาว่า

แหม ! ใครจะไปคิดว่า  จิตเดิมแท้นั้นเป็นของบริสุทธิ์  เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความเป็นอยู่ หรือภายใต้ความดับสูญ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง  เป็นสิ่งอยู่นอกเหนือความเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ ออกมานี้  ล้วนไหลเทออกมาจากจิตเดิมแท้"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น