วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การค้นพบจิตที่บริสุทธิ์ "สูตร เว่ยหล่าง”...พุทธทาสภิกขุ

การค้นพบจิตที่บริสุทธิ์

(จาก “สูตร เว่ยหล่าง” ของพุทธทาสภิกขุ)

จิตที่บริสุทธิ์นั้น จะหาพบได้ภายในจิตอันไม่บริสุทธิ์ของเรานั่นเอง  ถ้าเราเดินอยู่ในมรรคแห่งการตรัสรู้  เราไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ ด้วยสิ่งที่ทำให้เราสะดุดล้ม  ถ้าเราคอยสอดส่ายตา  ระวังความผิดของตนอยู่เสมอ  เราก็เดินไถลออกไปนอกหนทางที่ถูกไม่ได้

เราจะต้องปลดปล่อยสัตว์มีวิญญาณ สัตว์ผู้โง่เขลา ในใจของเรา คือ ใจที่หลงผิด ใจที่หลงทรมาน ใจที่เป็นมายา  กิเลสอันชั่วร้ายทั้งหมด อันมีประมาณคณนามิได้  ด้วยสัมมาทิฏฐิ และปัญญาเพื่อเข้าถึงพุทธภาวะ อันสูงสุดแห่งจิตเดิมแท้ของเรา

การที่จะจุดไฟให้สว่างขึ้น  ในดวงหทัยอันมืดมัว  เพราะเกรอะกรังด้วยกิเลสนั้น  เราต้องดำรงแสงสว่างแห่งปรัชญาไว้เป็นเนืองนิตย์   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น