วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะตระหนักชัดด้วยจิต "สูตร เว่ยหล่าง” ...พุทธทาสภิกขุ


ธรรมะตระหนักชัดด้วยจิต
(จาก "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)หลักธรรมนั้น  จะตระหนักชัดด้วยจิต  ไม่ได้ขึ้นกับการนั่งสมาธิ  "ธรรมทั้งหลายย่อมสงบ และว่างเปล่า" บัลลังก์แห่งความบริสุทธิ์ของตถาคตก็เช่นกัน  ทำไม ? ต้องทรมานตนเองด้วยการนั่งขัดสมาธิเล่า !

อย่าปฏิบัติสมาธิในเรื่องความเงียบสงบ  หรืออย่าทำจิตให้ว่างเปล่า เพราะจิตมันบริสุทธิ์อยู่แล้ว  โดยธรรมชาติ  ไม่มีอะไรต้องใฝ่หา หรือยกเลิก  แต่จงปฏิบัติให้ดีที่สุด  และไปในที่ทุกแห่ง ตามแต่เหตุการณ์จะนำไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น