วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ที่พึ่งที่แท้จริง "สูตร เว่ยหล่าง” ...พุทธทาสภิกขุ
ที่พึ่งที่แท้จริง
(จาก  "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)พระสูตรได้กล่าวไว้ชัดแล้วว่า เราควรจะถือที่พึ่งในพระพุทธเจ้าภายในตัวเราเอง  ไม่ได้กล่าวไว้เลยว่าให้ถือพระพุทธเจ้าอื่นๆ นอกจากนี้เป็นที่พึ่ง ยิ่งกว่านั้น ถ้าหากเราไม่ถือที่พึ่งในพระพุทธเจ้าภายในตัวเราเองแล้ว ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใด ที่จะถือเอาเป็นที่พึ่ง ที่ต้านทานแก่เราได้

การถือที่พึ่งในพระพุทธเจ้าภายในตัวเรา ก็คือการถือที่พึ่งในจิตเดิมแท้ของเราเอง  ย่อมพรากจิตชั่วช้า จิตริษยา จิตสอพลอ คดๆ งอๆ ความยึดถือตัวตน ความคดโกง  ความมดเท็จ ความดูถูก ดูแคลน ความโอหัง ความเห็นผิด  ความเย่อหยิ่ง จองหอง  และความต่ำทรามอื่นๆ  อันจะมีเกิดขึ้นในจิตได้  ไม่ว่าในเวลาใดๆ

ความคิดชั่วร้ายเพียงดวงเดียว จากจิตเดิมแท้ของเรา อาจทำลายความดีที่เราสร้างสม อบรมมานานนับเป็นสมัย ๆ ให้เสื่อมเสียไปหมด ในทำนองเดียวกันกันกับความคิดที่ดีงาม จากจิตเดิมแท้อีกเหมือนกัน อาจชำระล้างบาปอกุศลของเรา ซึ่งจะมีมากมายเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาได้ดุจกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น