วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความจริงแท้คือว่างเปล่า "สูตร เว่ยหล่าง"...พุทธทาสภิกขุความจริงแท้ คือความว่างเปล่า
(จาก "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)

กายธรรมตั้งอยู่ถาวร  ไม่รู้อะไร  ไม่มีความรู้สึกอะไร  ขันธ์ ๕ เป็นของว่างเปล่าโดยแท้  อายตนะภายนอก ๖  ก็เป็นของไม่มีอยู่   สมาธิ  ไม่มีทั้งการเข้า  ไม่มีทั้งการออก  ไม่มีทั้งความเงียบ   ไม่มีทั้งความวุ่นวาย

ความเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่อะไร  นอกจากภาพลวง  อันเกิดจากการประชุมกันของขันธ์ ๕  และภาพลวงนี้  ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความจริงแท้

ภาวะที่แท้แห่งจิต เป็นธรรมชาติที่ไม่มีคู่  ไม่อาจเรียกเป็นชื่อใด ๆ ได้ ผู้เดินทาง ควรกำจัดความคิดทั้งมวลเสีย ความดีก็เช่นเดียวกับความชั่ว
  
ธรรมชาติอันไม่เป็นของคู่นี้  คือ ธรรมชาติที่แท้จริง

ความมีอยู่  และความไม่มีอยู่  โดยเนื้อแท้แล้วย่อมไม่มีอยู่  ของคู่ประเภทตรงกับข้ามกัน ๓๖ คู่ เป็นอาการไหวตัวของภาวะที่แท้แห่งจิต

ในสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมไม่มีอะไรที่จริงแท้ ควรเปลื้องตนออกจากความคิดเห็น และวัตถุทั้งหลาย  วางท่าทีเป็นกลาง  ไม่ยินดี ยินร้าย  อย่าปล่อยให้การได้มา และการสูญเสีย  ก่อความกังวลแก่เรา  จงสงบเยือกเย็น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น