วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความไม่ข้องติด "สูตร เว่ยหล่าง” ...พุทธทาสภิกขุความไม่ข้องติด
(จาก  "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)

สิ่งทุกสิ่ง ไม่ว่าดีหรือเลว สวยงามหรือน่าเกลียด ควรจัดเป็นของอย่างเดียวกัน จงปล่อยอดีตให้เป็นอดีต ถ้าเผลอให้ความคิดของเราที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาจับติดต่อกัน เป็นห่วงโซ่แล้ว ก็หมายความว่า เราจับตนเอง ใส่กรงขัง

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่ปล่อยใจของเราข้องติดอยู่ ในสิ่งใดๆ เราจะลุถึงความหลุดพ้น  เพื่อผลอันนี้ เราจึงถือเอา ความไม่ข้องติด ว่าเป็นหลักหรือต้นตอ อันเป็นประธานสำคัญ

การดำรงใจไว้ให้เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลส ในทุก ๆ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมตัวเรา เรียกว่า ความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตก  ใจของเราก็ลอยอยู่สูง เหนือสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมตัวเรา และในทุกกรณี เราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลครอบงำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น