วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระอรหันต์... หลวงปู่สิม พุทธจาโรพระอรหันต์
(หลวงปู่สิม  พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

พระอรหันต์ คือ ผู้รู้ ผู้แจ้ง ผู้เห็นธรรมแล้ว และละเสียซึ่งอวิชชา ไม่เอื้อเฟื้ออาลัยอะไรทั้งสิ้น ในวัฏสงสาร

จิตเดินเดี่ยว ไม่ออกไปคลุกคลีกับอะไร ในโลกทั้งปวง รู้อยู่ ตื่นอยู่ ไม่หลงออกไป ละ ปล่อย วาง โดยทุกประการ 

จิตสะอาดบริสุทธิ์ ไม่รกรุงรัง ขังของบูด ของเน่าเอาไว้  ไม่ชำระขัดเกลา แล้วจะเรียกร้องให้พระพุทธเจ้าเหาะมาอยู่ในสถานที่รกรุงรังได้อย่างไร

พระอรหันต์หล่นจากขั้วโลกที่ว่าเจริญ จะเอาขั้วใดๆ ไปต่ออีก ก็ไม่ติด หม้อไฟแห่งโลกีย์ก็ดี  หม้อไฟแห่งโลกุตตรก็ดี ได้ทำลายโดยสิ้น ประหารทิ้ง สำเร็จโดยการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น