วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มีทุกข์เพราะขาดปัญญา..หลวงปู่สิม พุทธจาโรมีทุกข์เพราะขาดปัญญา
(หลวงปู่สิม  พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

       ผู้เห็นแสงสว่าง คือ ผู้เห็นธรรม  ความทุกข์นั้นมิได้อยู่กับผู้จนทรัพย์  หากอยู่กับผู้อับปัญญา  จะมีทรัพย์นับล้าน  ยังเป็นคนพาลสันดานหยาบ ก็ไหลลงสู่อเวจีนรกหมกไหม้ เหมือนพระเทวทัต  เนื่องด้วยกิเลสหนาปัญญาหยาบ
       ความไม่มีอุปาทาน คือ ผู้ไม่ยึดว่า ตัวตนเราเขา เป็นเพียงอาศัย ได้แก่ผู้ถางทาง ยังจิตตนเข้าสู่แดนสงบ  สันติสุขอันบริสุทธิ์ หลุดพ้น ไม่มีทุกข์เจือปน สมบัติของโลก ก็เป็นเพียงเครื่องอาศัย ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น