วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สมมุติธรรม...หลวงปู่สิม พุทธจาโรสมมุติธรรม
(หลวงปู่สิม  พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

สมมุติธรรม เป็นเพียงอาการ อาวุธ เครื่องมือเจาะกิเลส อาวุธประหารกิเลส ถอนกิเลส  ขัดเกลากิเลส  ดวงประทีป แสงสว่าง ชี้ช่องบอกหนทาง บรรเทาทุกข์ หมดทุกข์ สิ้นทุกข์ ออกจากทุกข์  ห่างทุกข์  ไกลทุกข์ เรียกว่า "คำบัญญัติจากพระพุทธโอษฐ์ หรือพระธรรมวินัย"  ที่พระบรมครูศาสดาทรงตรัสสอนไว้ในโลก
พระอริยเจ้าทุกหมู่ท่านออกจากสมมุติ  มีพระธรรมเป็นดวงประทีปแสงสว่าง เป็นอาวุธประหารกิเลส ภายในสันดานตน ละกิเลส ปล่อยวาง ให้เบาบาง  หมดไปสิ้นไป  ไม่ติด  ไม่ยึด  ไม่หลง  ในอาการใดๆ ทั้งสิ้น 

พระอริยเจ้า มิได้เอากายหนีกิเลส แต่เอาใจต่างหากหนีกิเลส  ไม่ให้ใจออกเที่ยว  ไม่ให้วิญญาณออกเที่ยวเล่น  เพลินไปตามกิเลส  ให้มีสติจดจ่อใจตน อย่าให้แล่นออกไป  อวิชชาไม่อยู่เหนือสติสัมปชัญญะ การละกิเลสจริง ก็มีผลจริง ถึงพระรัตนตรัย 
สมมุติสิ้นสุด ได้แก่ พระอรหันต์ ไม่มีอาการว่า "ว่างหรือไม่ว่าง ปล่อยหรือไม่ปล่อย  ละหรือไม่ละ  วางหรือไม่วาง"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น