วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มีทุกข์เพราะหลง...หลวงปู่สิม พุทธจาโรมีทุกข์เพราะหลง
(หลวงปู่สิม  พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

อาการของรูปนาม (รูปธรรม นามธรรม) คือ กาย และใจ จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ ให้พิจารณาในตน ทุกข์กาย ทุกข์ใจ  ทุกข์นอกกาย ทุกข์นอกใจ
ทุกข์ภายใน ได้แก่ ตนไปเก็บเอามาสู่ตนให้เป็นทุกข์
ทุกข์ภายนอก ได้แก่ ตนไปยึดเอามา เพราะเหตุว่าตนหลง ให้ค้นหาสาเหตุของทุกข์  แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์นั้น
ทุกข์อยู่กับผู้หลง จนอยู่กับผู้มีอุปาทาน มารอยู่กับผู้ไม่ละกิเลส
การละอาการของการสำคัญตนว่า ดี เด่น เก่งกว่าใครๆ ออกได้ เปรียบเสมือนลบล้างความชั่ว ออกจากใจตนเสียได้เป็นดี  เพราะเป็นตัวทิฏฐิ  ตัวอุปาทาน
พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็คือ "พระนิพพาน" ธรรมล้วนๆ คือ  "การละกิเลส"  และแม้ชีวิตก็เสียสละให้ทานได้ ไม่เสียดายชีวิต เพื่อความบริสุทธิ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น