วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทุกข์ในขันธ์ ๕ ... หลวงปู่สิม พุทธจาโรทุกข์ในขันธ์ ๕
(หลวงปู่สิม  พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

ขันธ์ ๕ เป็นภาระที่หนัก หากยึดเป็นทุกข์  ให้พิจารณาอาการ ๓๒  ไม่เที่ยง มีโรคภัยนานาชนิด ในอาการทั้ง ๓๒ นั้น เช่น โรคหู  โรคตา  โรคฟัน  โรคผิวหนัง  โรคปอด  โรคหัวใจ  โรคกระเพาะ  โรคลำไล้  โรคตับ เป็นต้น
หวง ห่วง ห้วง แปลว่า จิตทิฏฐิ ย่อมไหลลงสู่ ห้วงน้ำคือโอฆะ จมอยู่ในภพในภูมิ มีหวง ก็มีห่วง มีห่วง ก็มีห้วง
ตัวเรานี้ เหมือนผีอยู่ในโรง (ขันธ์ ๕) จิตเรานี้ ก็เหมือนกับคานหามผี
จิตของเราในขณะนี้  หามผีอยู่กี่โรงเล่า  ๑๐ โรง  ๑๕ โรง  ๒๐ โรง  ๒๕ โรง หรือ ๓๐ โรง หรือกี่โรงเล่า  การที่จิตไปแบกขันธ์ ๕ ทั้งภายใน และภายนอก เป็นของหนัก  เป็นภาระที่ทั้งหนัก หนา แน่น เหนียว
คำว่า  หนัก  ได้แก่ ยึด
คำว่า  หนา  ได้แก่ กิเลสตัณหา
คำว่า  “แน่น  ได้แก่ หวง
คำว่า เหนียว ได้แก่ ละไม่ได้ คลายไม่ออก ก็คือ หวง ห่วง ห้วง นั่นเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น