วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มหากัป...พระพรหมโมลี

มหากัป

(วิมุตติรัตนมาลี เล่ม ๑ ของพระพรหมโมลี 
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)
 
มหากัปปกถา กล่าวเปรียบเทียบความยาวนานของมหากัป ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ไว้ว่า  ภูเขาสูงใหญ่กว้าง และสูงหนึ่งโยชน์ ทุกๆ ร้อยปี มีเทวดา ผู้วิเศษ นำผ้าทิพย์เนื้อละเอียดมาเช็ดถูครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเขาลูกนั้นสึกเกรียน เหี้ยนสั้นลง จนกระทั่งราบเป็นหน้ากลอง นั่นแหละจึงนับว่าเป็น หนึ่งมหากัป

และอุปมาดัง มีกำแพงยักษ์ กว้าง ลึกวัดได้ หนึ่งโยชน์ ทุกๆ ร้อยปี มีเทวดา ผู้วิเศษ นำเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาด มาหยอดใส่กำแพงนั้น เมล็ดหนึ่ง จนกระทั่ง เมล็ดพันธุ์ผักกาด เต็มเสมอขอบกำแพง  จึงกำหนดนับได้ว่า เป็น หนึ่งมหากัป
๑ มหากัป       เท่ากับ   ๔ อสงไขยกัป
๑ อสงไขยกัป  เท่ากับ ๖๔ อันตรกัป
๑ อันตรกัป     เท่ากับ   ๑ รอบอสงไขยปี
( กัป แปลว่า กาลกำหนด ช่วงระยะเวลาอันยาวนาน ที่กำหนดว่าโลก คือ สากลจักรวาลประลัยครั้งหนึ่ง)

อสงไขยปี


อสงไขยปี  เป็นอายุสมัยเริ่มแรกของมนุษย์ กำหนดนับเวลาที่เรียกว่า อสงไขยปี คือ จำนวนปีที่มีเลข ๑ ขึ้นหน้า แล้วมีเลข ๐ ตามหลัง อีก ๑๔๐ ศูนย์ จำนวนปีเท่าที่ได้นั้น มีชื่อเรียกว่า อสงไขยปี2 ความคิดเห็น:

 1.   “ภูเขาสูงใหญ่กว้าง และสูงหนึ่งโยชน์ ทุกๆ ร้อยปี มีเทวดา ผู้วิเศษ นำผ้าทิพย์เนื้อละเอียดมาเช็ดถูครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเขาลูกนั้นสึกเกรียน เหี้ยนสั้นลง จนกระทั่งราบเป็นหน้ากลอง” นั่นแหละจึงนับว่าเป็น หนึ่งมหากัปและอุปมาดัง “มีกำแพงยักษ์ กว้าง ลึกวัดได้ หนึ่งโยชน์ ทุกๆ ร้อยปี มีเทวดา ผู้วิเศษ นำเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาด มาหยอดใส่กำแพงนั้น เมล็ดหนึ่ง จนกระทั่ง เมล็ดพันธุ์ผักกาด เต็มเสมอขอบกำแพง”  จึงกำหนดนับได้ว่า เป็น หนึ่งมหากัป

  เนื่องจากการบอกเล่าต่อๆกันไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพี้ยนเกี่ยวกับ “ความยาวนานของกัป” ว่า 100 ปีเอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ดในกล่องกว้าง,ยาว,สูงอย่างละ 1 โยชน์ จนเต็มถือว่าเป็น 1 กัป บ้าง หรือ 100 ปีเอาผ้าบางมาลูบภูเขาทึบตันกว้าง,ยาว,สูงอย่างละ 1 โยชน์จนภูเขาแบนราบสนิทถือว่าเป็น 1 กัป บ้าง อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะดูจากหลักฐานดั้งเดิมคือพระไตรปิฏกสรุปได้ว่าการกระทำดังกล่าวข้างต้นยังไม่ถึง 1 กัปเลยและ 1 กัปยาวนานมากจนไม่อาจคำนวณเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนได้

  http://drronenv.wordpress.com/2012/05/13/%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89-3/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผู้ที่จะตอบความจริงในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง คงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้น

   ลบ