วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิบากกรรม...แม่ชีบริจิต สล็อตเทนเบเชอร์วิบากกรรม
(บริจิต สล็อตเทนเบเชอร์ แม่ชีชาวออสเตรเลีย วัดสังฆทาน อ.บางไผ่ จ.นนทบุรี)

ทุกข์ และการดับทุกข์อยู่ที่ใจเรานี้เอง  ไม่มีใครมาลงโทษเรา ตัวเราจะเป็นผู้ได้รับผลแห่งการกระทำของเราเอง  ไม่มีใครให้รางวัลเรา  โดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไร  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นั่นคือสิ่งทั้งหมดที่เป็นไป  ไม่มีพระเจ้าสร้าง  เราสร้างทุกอย่างเอง  เราเห็นวิบากกรรมอย่างนี้  เราจะระมัด ระวังการกระทำของเรา  บาปที่เราทำ มันจะย้อนกลับมา  มีผลกับตัวเราเอง จากการที่เข้าใจอย่างนี้  ความกลัวในการทำบาป  ความละอายต่อบาป จะเกิดขึ้นในใจ  ไม่ใช่กลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษ  
เราเข้าใจในบาปที่เราทำไปว่า  มันจะมามีผลกับเรา  อยู่ในใจเราตลอดเวลา เมื่อมากๆ ขึ้น ผลมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ให้กับเรา  และทุกอย่างที่เราทำดี  มันก็จะเป็นวิบากกรรมที่ก่อให้ เกิดความสุข ทุกอย่างอยู่ที่เราเลือก ทุกข์ หรือสุขเราเลือกเอง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น