วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อสงไขย...พระพรหมโมลี

อสงไขย
(วิมุตติรัตนมาลี เล่ม ๑ ของพระพรหมโมลี  (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) 
อสงไขยกถา กล่าวถึงกาลเวลาที่เรียกว่า อสงไขย คือ กำหนดเวลาที่มากมาย ยาวนานเหลือเกินที่จะนับจะประมาณได้
คำว่า "อสงไขย" แปลว่า นับไม่ได้ เปรียบดังฝนตกใหญ่มโหฬารตลอดคืน ตลอดวัน ติดต่อกัน ๓ ปี จนน้ำสูงเจิ่ง นองท่วมท้น เต็มขอบเขาจักรวาล สูง ๘๔,๐๐ โยชน์ หากมีเทวดาผู้วิเศษสามารถนับเม็ดฝน และหยาดน้ำฝน ที่กระจายเป็นฟองฝอยน้อยใหญ่ทั้งหมดได้ จำนวนเท่าใด นั่นแหละคือ อสงไขยหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น