วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

โทษภัยของสังขารธรรม...คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค


โทษภัยของสังขารธรรม
(จาก..คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้กล่าวถึงโทษ และภัยของสังขารธรรมทั้งหลาย ทั้งปวงไว้ดังนี้
๑. ปรากฏประดุจฝีอันใหญ่ อันมีพิษปวดแสบล้นพ้น เกินที่จะอดกลั้นได้
๒. ปรากฏประดุจบังเกิดเป็นโรคพยาธิ เบียดเบียนให้ลำบาก มีเวทนาอยู่เป็นนิจนิรันดร์
๓. ปรากฏประดุจลูกศรเสียบแทงอยู่ในกรัชกาย  สิ้นกาลทุกเมื่อ
๔. เปรียบประดุจหลงเข้าไปอยู่ในถ้ำเสือโคร่งตัวใหญ่  เมื่อเข้าไปนอนหลับระงับกายแล้ว จึงรู้ว่ามีเสือตัวใหญ่อยู่ในถ้ำ ก็สิ้นรัก สิ้นใคร่  สิ้นอาลัย ไม่ยินดีที่จะนอนหลับ
๕. เปรียบบุรุษหลงเข้าไปสู่ประเทศที่มีน้ำลึก ประกอบด้วยจระเข้ มังกร แลผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่สำคัญว่าจะอาบน้ำให้สนุกสบาย แต่เมื่อรู้ว่ามีจระเข้ และมังกร แลผีเสื้อน้ำ ก็สิ้นความปรารถนา พิจารณาเห็นแต่โทษนั้นฝ่ายเดียว การพิจารณาเห็นโทษของสังขารธรรม ก็มีอุปไมยฉันนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น