วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์..ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญา
 พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์
(ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญา ของธนู แก้วโอภาส)


ไอน์สไตน์  ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า  ศาสนาที่ก้าวหน้าสูงสุด  เป็นศาสนาที่ก้าวข้ามจากศาสนาที่เกิดจากความกลัว และศาสนาแห่งศีลธรรม มาเป็นศาสนาแห่งปัญญา  และศาสนานั้นก็ คือ พระพุทธศาสนานั่นเอง

ไอน์สไตน์ กล่าวว่า หลักการของศาสนาแห่งปัญญา เป็นเหตุจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า ศาสนาคือวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คือศาสนา

        เกลล์ - แมนส์  เป็นนักวิทยาศาสตร์  ที่สนใจพุทธปรัชญามาก ได้เอาชื่อมรรค 8 มาจัดอนุภาคเป็นกลุ่มละ 8  (อนุภาคตระกูลต่างๆ ) ชื่อว่า มรรค 8


สิ่งที่เล็กที่สุดอยู่ในตัวอนุภาค คือ อนุมูลควาร์ก สิ่งนี้ประกอบกันเป็นตัวอนุภาค

        อนุมูลควาร์ก มีมากมายหลายชนิด เป็นส่วนประกอบของอนุภาค เป็นส่วนย่อยของอนุภาค มีประจุไฟฟ้าเป็นเศษส่วนของประจุไฟฟ้าทั้งหมดของอิเล็กตรอน และโปรตอน

ส่วนอนุภาคพื้นฐานนั้น จะมีประจุไฟฟ้าเท่ากับที่มีอยู่ในอิเล็กตรอน หรือโปรตอน

        คลื่นไมโครเวฟ อุณหภูมิ 3 k (เป็นละลอกคลื่นเล็กๆ) ปกคลุมทั่วเอกภพ เป็นคลื่นความร้อนที่หลงเหลือมาจากบิ๊กแบง  10 – 20 พันล้านปีมาแล้ว พบโดย เพนไซอัส-วินสัน ในปี 1965  และดาวเทียม  COBE ตรวจพบคลื่นไมโครเวฟ ในปี 1992

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น