วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทศน์ภายใน...หลวงปู่แหวน สุจินโน
เทศน์ภายใน

(หลวงปู่แหวน สุจินโน  วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่)

 
เทศน์ภายนอกคล้ายกับแผนที่ตำรับตำรา เราต้องเทศน์ภายใน ให้ภาวนา เอากายเป็นมรรค เอากายเป็นผล จงพากันละอุปาทานทั้ง ๕ (ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ ละรูปธรรม (ดิน น้ำ ลม ไฟ) นามธรรมนี้ (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)

วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละ ! วางไม่ได้ มันก็ยึดเอารูปธรรม นามธรรม เป็นตัวเป็นตน มันก็เป็นทำเมาอยู่นั่นเอง เมื่อละวางสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ได้ มันก็สบาย จิตก็สงบลง

ทำเมานี่ ! ลำบากหนา มันเอาเรื่องมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์โน่น ! เวลามันตั้งขึ้นมา มันเกิดขึ้นมาแต่ไหนก็ไม่รู้มัน 

      ทำเมานี่ ! มันสำคัญ พอเผลอขึ้นมา มาแล้ว มันมาคิดเมานึกไปเสียแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น