วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พระพุทธศาสนาในสายตาแม่ชีฝรั่ง ..แม่ชีบริจิต สล็อตเทนเบเชอร์พระพุทธศาสนาในสายตาแม่ชีฝรั่ง
(บริจิต สล็อตเทนเบเชอร์ แม่ชีชาวออสเตรเลีย วัดสังฆทาน อ.บางไผ่ จ.นนทบุรี)

ศาสนาพุทธในสายตาของฉันนั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสนา แต่ยังเป็นปรัชญาชีวิต เราไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อทุกสิ่ง ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลให้เป็นไป แต่ชีวิตเป็นของเรา  เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ หรือไม่ดีก็ได้ อยู่ที่การทำตัวของเราเองเราเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งของตัวเรา
 พระพุทธเจ้า ไม่เคยทรงตรัสว่าให้เชื่อ  แต่ท่านสอนให้เราหาความจริงด้วยการปฎิบัติเอง พิสูจน์ทดสอบธรรมะที่ท่านตรัสไว้ ด้วยการปฎิบัติให้รู้จริง ด้วยตัวเอง คำนี้เองที่ทำให้ฉันสนใจพุทธศาสนา  ฉันไม่ต้องทำตัวเหมือนเป็นลูกแกะ ที่เอาแต่เดินตามคนเลี้ยง
ด้วยคำสอนของครูบาอาจารย์  เราก็สามารถนำมาเป็นวิถีทางแห่งการปฎิบัติ   แต่ทุกคนก็ยังคงต้องปฎิบัติด้วยตนเอง  ไม่มีใครมาทำแทนได้  เราควรดีใจที่วันนี้  ยังมีครูบาอาจารย์ที่พอจะมีความรู้จากประสบการณ์มา ถ่ายทอดให้ด้วยตัวเอง สอนในวิถีทางที่ถูกต้องซึ่งสำคัญมาก  เราไม่สามารถเข้าใจได้  ถ้าเราฟังธรรมะแต่เพียงอย่างเดียว  เราจะได้ความรู้จากการอ่าน แต่ถ้าเราต้องการจะรู้จริงให้ลึกซึ้ง  ต้องปฎิบัติด้วยตนเอง  เป็นทางเดียวที่จะรู้ได้
บางครั้งมีคนมาถามฉันเกี่ยวกับพระเจ้าว่า  พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ฉันก็ตอบว่า "พระเจ้ามีจริง แต่ฉันเชื่อในแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอน" พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างในโลกนี้  รู้ทั้งจักรวาล  พระองค์ยังคงรู้เรื่องพระเจ้าด้วย และท่านยังคงรู้ว่าใครสร้างเรา   นั่นก็คือตัวเราสร้างตัวเราเอง" 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น