วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สติปัญญาคืออาวุธ..หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนสติปัญญาคืออาวุธ

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)


ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนทหารเข้าสู่สนามรบ จะทิ้งอาวุธไม่ได้เลย  อาวุธนั้นคือสติปัญญา  สติเป็นตัวกั้นกระแสกิเลส ส่วนปัญญาตัดกระแสกิเลส ก่อนที่กิเลสมันจะทำลายเรา

กิเลสเหมือนงูเหลือมพันตัวสัตว์ และจิตเราอยู่กับกิเลสก็เหมือนอยู่กับถังขยะ  ออกมาจากถังขยะเสีย ถังขยะคือสิ่งสมมุติทั้งหลายนั่นเอง

จิตมันปรุงแต่งหรือผลิต สิ่งที่ละเอียดประณีตวิจิตรพิสดารออกมาแล้ว  มันก็หลงในสิ่งที่มันผลิตออกมา กเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัย
 จิตบริสุทธิ์ ถูกอวิชชาห่อหุ้มอยู่  แหวกม่านอวิชชาออก จิตก็จะสะอาด สว่างไสว บริสุทธิ์

เมื่อเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาชัด ก็วางรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณได้ด้วยมหาสติ มหาปัญญาอัตโนมัติ  เมื่ออวิชชาดับ สังขารก็ดับ ฯลฯ ก็จะไม่มีเงาของกิเลสปรากฏให้เห็น

เมื่อถอนอวิชชาอันเป็นรากแก้วของกิเลสออกไปได้แล้ว ก็เหลือแต่จิตล้วนๆ ธรรมเป็นจิต  จิตเป็นธรรม ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา(มรรคมีองค์ ๘)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น