วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พ้นทุกข์เมื่อสละคืน...ธรรมทายาท พ้นทุกข์เมื่อสละคืน

(สรุปจากพระอริยสงฆ์ ๑๔ ธ.ค.๕๕ : ๑๔.๔๐ น.)

     ร่างกายเป็นธาตุของโลก สละคืนให้โลกไปเสีย 
        จิตใจเป็นของกิเลส ก็ยกให้กิเลสไปเสีย 
        เหลือแต่ผู้รู้ คือรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา  รู้ว่าจิตใจก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา 
        และแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา  มีแต่ธรรมธรรมเดียว "เอโก ธัมโม" คือว่าง  มีจิตจิตเดียว "เอโก จิตโต" คือว่าง  ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง
       ความว่าง เป็นอมตธาตุ อมตธรรม คือ"นิพพาน" 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น