วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

เครื่องมือเผากิเลส...ธรรมทายาทเครื่องมือเผากิเลส

(ธรรมทายาท)


เราเกิดมาพร้อมกับโจร อยู่กับโจร โจรคือกิเลส หัวหน้าโจรคือ อวิชชา  อาวุธประหารโจร เผาโจรให้สิ้นซาก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ศีลเผากิเลสอย่างหยาบ(ที่ล้นออกมาทำให้กระทำความชั่วทางกาย และวาจา)  สมาธิเผากิเลสอย่างกลาง(ที่หมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนเอง) ปัญญาเผากิเลสอย่างละเอียด(ความหลงหรือความไม่รู้แจ้งชัดในอริยสัจ ๔)

เมื่อมีสติกำกับกาย วาจา ใจอยู่เสมอ ย่อมเห็นโจร สกัดกั้นโจร  ประหารโจร  เผาทำลายโจรได้  ก่อนที่โจรจะทำร้ายเรา  ทำให้เราตายจากมรรคผลนิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น