วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานง่ายและสั้นที่สุด.หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานง่ายและสั้นที่สุด

(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยานมหาเถระ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)


 “...คนที่ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน จะใคร่ครวญอย่างไรจึงจะง่ายและสั้นที่สุด 
ท่านตรัสว่า.. เจ้า จงใคร่ครวญอย่างนี้ จงคิดว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย ทรัพย์สินก็ไม่มี ญาติ เพื่อน ลูก หลาน เหลนก็ไม่มี แม้ร่างกายเราก็ไม่มี เพราะทุกอย่างที่กล่าวมามีสภาพพังหมด เราจะทำกิจที่ต้องทำตามหน้าที่ เมื่อสิ้นภาระคือร่างกายพังแล้ว เราจะไปพระนิพพาน 
เมื่อความป่วยไข้ปรากฏจงดีใจว่า เราจะหมดภาระจากขันธ์ ๕ แล้ว โอกาสเข้าสู่พระนิพพานของเราจะมาถึงแล้ว เราจะสิ้นทุกข์แล้ว คิดไว้อย่างนี้ทุกวัน จิตจะชิน จะเห็นเหตุผล เมื่อจะตายอารมณ์จะสบาย แล้วก็จะเข้านิพพานได้...."

2 ความคิดเห็น: